Re-integratiecoach in Antwerpen


Re-integratiecoach in Antwerpen


Op zoek naar een re-integratiecoach in Antwerpen?

Bij mij kan je terecht voor re-integratiecoaching als je langdurig ziek bent en je graag je mogelijkheden op werkbaar werk wilt verkennen.

Wat kan ik als re-integratiecoach in Antwerpen concreet voor je betekenen? 

We doorlopen doorgaans de volgende stappen:

Stap 1.

Samen kijken we waar je nu mentaal en fysiek staat.  Ben je klaar om het werk te hervatten? Wat voel je als je denkt aan terug gaan werken? Hoe staat het met je energiepijl? Hoe snel recupereer je?

Stap 2.

In overleg met je behandelende arts en arbeidsgeneesheer onderzoeken we je functionele mogelijkheden/beperkingen en of een terugkeer naar je oude functie haalbaar is. Zijn de beperkingen definitief of van tijdelijke aard? Welk aangepast werk zou wel kunnen?

Stap 3.

We bekijken je opties en bereiden de gesprekken met je leidinggevende grondig voor. Dat geeft je al een stuk meer zelfvertrouwen om het gesprek aan te gaan. 

Stap 4.

We toetsen jouw verwachtingen met die van je werkgever. Is aangepast werk praktisch haalbaar voor je werkgever/je collega's?  Welke hulpmiddelen kunnen je werk makkelijker maken? Wie kan jou intern ondersteunen tijdens je terugkeer? Van wie kan je steun krijgen uit je eigen omgeving? Blijkt een terugkeer naar je vorige job toch niet haalbaar, kunnen we kijken naar ander zinvol werk binnen je draagkracht.

Stap 5.

Tijdstip van werkhervatting vastleggen, progressieve werkroosters opstellen, alsook de afhandeling van het administratieve luik met je personeelsdienst en je mutualiteit.

Stap 6.

Verdere praktische voorbereiding en aankondiging van je werkhervatting bij je collega’s.

Stap 7.

Periodieke opvolging en evaluatie van je progressieve werkhervatting met bijsturing waar nodig.

Vaak gestelde vragen

Wat als ik niet kan terugkeren naar mijn vorige functie?

Ben je nu nog niet voldoende hersteld dan moeten we de terugkeer op een later tijdstip herbekijken.

Kan je definitief niet meer terugkeren naar je vorige functie, dan kan er binnen het bedrijf gekeken worden naar andere mogelijke functies. Zijn die er op dit moment ook niet, dan zijn er nog andere opties binnen re-integratie zoals herscholing of bijscholing, vrijwilligerswerk, of zelfs een tewerkstelling bij een andere werkgever zonder dat je ontslag moet nemen.

Hoe lang duurt een gemiddeld re-integratietraject?

Dit is individueel verschillend. Maar gemiddeld duurt de voorbereidingsfase een tweetal maanden voordat je effectief het werk hervat. Daarna volgt grosso modo een periode van 6 maanden re-integratie met periodieke evaluatiemomenten. Sommigen kunnen na 6 maanden terug 100% aan de slag, voor anderen kan dat pas maanden later. En in sommige situaties blijft een deeltijdse tewerkstelling aangewezen.

Wat als ik herval tijdens mijn progressieve werkhervatting?

Dan kan je terug voor 100% op ziekenkas gaan met je oorspronkelijke ziekte-uitkering. We onderzoeken dan de oorzaak van je je herval. Ligt die op de werkvloer en de werkomstandigheden, dan bekijken we hoe we dit kunnen bespreken met je werkgever. 

Wil je graag nog meer weten over mijn aanpak als re-integratiecoach?

Neem zeker een kijkje op onderstaande pagina's:

Body Talk

Werkwijze coachingsgesprek

Wat kost een re-integratiecoach in Antwerpen? 

Kom je in aanmerking voor loopbaancheques, dan betaal je gemiddeld 10 € per uur. Zonder loopbaancheques, betaal je een standaardtarief van € 65 per uur. Het aantal coachingsgesprekken is niet vooraf bepaald. We bekijken samen wat je nodig hebt op jouw tempo.

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, neem hier contact op.

Nuttige websites voor tijdens je  re-integratieproces 

VDAB: info over tewerkstellingsondersteunende maatregelen (VOP) alsook sollicitatietips

Wat als je na ziekte terug aan de slag wilt: Brochure uitgegeven door het Patiëntenplatform met communicatietips

Aanbevolen literatuur 

Zinvol ziek van Lynn Formeseyn: Over zinvol leven ondanks je mankementen, uitgegeven door Lanoo.

Goed leven door Dirk De Wachter Manu Keirse: Over goed leven met kwetsbaarheid en beperking, uitgegeven door Lannoo

Weer aan de slag door Elke Van Hoof: Een praktische gids voor re-integratie op de arbeidsmarkt, uitgegeven door Lannoo.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x